Bitcoin Kurs


Ovanstående graf visar Bitcoin-kursen i realtid angivet i svenska kronor. Priset gäller för en Bitcoin. Förändringen i kursen visas för de senaste 24 timmarna och här kan du både se den uttryckt i procent samt absolut tal.

Historisk Bitcoin Kurs

 


 

Ovanstående graf visar Bitcoin-kursens historiska utveckling jämfört med dagens läge och du kan själv ange önskat tidsintervall från en månad över 12 och hela 24 månader vilket alltså motsvarar de två senaste åren. Priset per Bitcoin är angivet i amerikanska dollar. Grafen ger en bra bild över hur kursen har utvecklat sig den senaste tiden.

Så många Bitcoins skulle du ha haft


Sedan Bitcoin infördes har dess kurs gått snabbt uppåt. Om man var en av dom som köpte Bitcoin när kursen låg på bara några få ören så har man gjort en riktigt bra vinst sedan dess. Vi har för skojs skull utarbetat ett formulär som visar hur många Bitcoins man skulle ha haft om man köpte dem för några år sedan.

Du anger endast ett belopp i danska kronor samt väljer en månad under vilket köpet skulle ha gjorts. Därefter räknar formuläret automatiskt ut hur många Bitcoins du skulle ha haft idag.

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/bettercoins.se/public_html/wp-content/plugins/formcraft3/formcraft-main.php on line 1064

""
1
Investering

[field1/field2] Bitcoins

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 

Om Bitcoin Kurs


Bitcoin varken styrs eller kontrolleras av stater eller banker, detta gäller även dess kurs. Banker och statliga organisationer har stort inflytande på traditionella valutors kursutveckling genom olika faktorer såsom penningskapande. I fallet med t.ex. den danska kronan så har den danska riksbanken (Nationalbanken) ansvar för att reglera den danska kronan så att dess kurs mot euron alltid är konstant. Detta är en följd av ett politiskt beslut om att ha en fast växelkurs vilket innebär att andra faktorer än staten har en väldigt liten inverkan på hur danska kronans valutakurs utvecklar sig.

Detta är Bitcoins logotyp. På sidan kan du se Bitcoin-kursen i realtid samt den historiska utvecklingen. Bitcoin-kursen påverkas inte av inflytande från stater och banker utan det är uteslutande användarna som styr dess utveckling genom marknadsmekanismerna. Kursen är ett utryck för hur utbudet och efterfrågan utvecklas bland världens befolkning. Utbudet är en funktion av hur många (eller hur få) som önskar sälja Bitcoins, och efterfrågan är en funktion av hur många eller få som önskar köpa Bitcoins. Dessa två faktorer bestämmer tillsammans hur Bitcoin-kursen utvecklar sig. Normalt sett så leder en stor efterfråga till ett högre pris och ett stort utbud till ett lägre pris.

En av de mest grundläggande faktorerna som har varit drivkraften bakom Bitcoin-kursens massiva ökning på senare år är utbudet. Då Bitcoin är decentraliserat frigörs det nya Bitcoins i omlopp i enlighet med ett fastställt tidsintervall som alla är medvetna om. Detta bidrar till att hålla utbudet av Bitcoins på ett minimum.