Köpvillkor för köp av Bitcoin. Alla köp som sker på BetterCoins.se samt relaterade tjänster omfattas av följande villkor.

Senaste uppdatering: 2018-02-16

Försäljare

Alla inköp som sker på BetterCoins.se och därtill relaterade tjänster sker mellan köparen och BetterCoins.dk ApS med följande juridisk information:

BetterCoins.dk ApS
Kochsgade 31D, 2. sal
5000 Odense C
Danmark
support@bettercoins.se
CVR: 38961772

Vad som omfattas av villkoren

Alla köp som genomförs på BetterCoins.se och andra tjänster relaterade till BetterCoins.dk ApS omfattas av dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren ombeds du att avstå från att lägga en order då du som ett led i beställningsprocessen uttryckligen godkänner dessa.

Köpvillkoren gäller köp av Bitcoins.

Köpvillkoren träder i kraft i samband med att du köper Bitcoins.

Försäljaren förbehåller sig rätten att ändra, modifiera och tillföra element till köpvillkoren utan tidigare varsel. Ändringarna träder i kraft i och med publicering på hemsidan. Försäljarens enda förpliktelse i samband med detta är att uppdatera datumet för senaste uppdatering av köpvillkoren vilket kan ses längre upp på sidan.

Beställning av köp av Bitcoin

Vår tjänst i form av köp av Bitcoins riktar sig uteslutande till personer som är 18 år gamla eller äldre. Som ett led av en beställning ombeds du bekräfta att du är 18 år gammal eller äldre. Om du inte har hunnit fylla 18 år ombeds du att be dina föräldrar att genomföra beställningen åt dig.

I samband med en beställning ger du oss befogenhet att köpa Bitcoins å dina vägnar och dessa betalas av dig.

Om du betalar med kreditkort kan du betrakta din beställning som genomförd och redo att behandlas när betalningen har ägt rum – du behöver inte förhålla dig till något annat än detta.

I samband med beställningen bekräftar du att all angiven information är korrekt och är relaterad till dig och din egendom. Detta inkluderar fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress samt Bitcoin-adress. Du bekräftar även att det betalningsmedel som används tillhör dig.

Vidare accepterar du att Bitcoin-kursen som uppges under beställningen är en förväntad kurs och därmed inte en fastställd kurs som indikerar exakt vilken utdelning du kommer att få i Bitcoins. Du accepterar att det verkliga beloppet i Bitcoin fastställs först under behandlingen av din order. Kursen som uppges under beställningen skall endast ses som en indikation.

Behandling av din beställning

Vi garanterar att alla beställningar är färdigbehandlade inom 24 timmar efter att de genomförts, förutsatt att alla villkor är uppfyllda inklusive AML och betalning av köpesumman.

När vi behandlar din order kommer det att finnas en angiven kurs som är baserad på dina medel så att du är medveten om hur mycket du mottar i Bitcoin. Under beställningsprocessen samt innan behandlingen av din beställning är den förväntade kursen endast en uppskattning och du kan därför i det skedet inte vara säker på exakt hur mycket Bitcoin du kommer att motta. Vi behandlar din order mot bakgrund av den kurs som gäller just i det ögonblicket och alltså inte den kurs som gällde vid den tidpunkt som beställningen genomfördes. Vi kan inte ge några garantier för hur kursen utvecklas mellan tidpunkten för beställning och tidpunkten för behandling av ordern utan detta är på egen risk.

I och med att all handel sker på internationella börser där valutan som används är EURO växlas dina SEK om till EURO.

Du accepterar även att vi säljer från vårt eget innehav av Bitcoins till dig. Vi säljer dessa Bitcoins från vårt eget innehav till den kurs som används på internationella börser i samband med att beställningen behandlas.

Beställningen anses som avslutat när vi har genomfört en överföring av de inköpta Bitcoin-medlen till den Bitcoin-adress som kunden har uppgivit.

Provision

Du accepterar uttryckligen att vi tar ut en provision av det angivna beloppet i SEK. Storleken på denna provision finns tydligt angivet under beställningsprocessen.

Vid köp av Bitcoins dras provisionen av på SEK-beloppet. Detta finns även angivet under beställningsprocessen.

AML-policy

För att känna till identiteten på våra kunder och därmed förhoppningsvis bidra till bekämpning av penningtvätt, terrorfinansiering eller annan olaglig aktivitet kan vi under vissa omständigheter begära att du som kund identifierar dig.

Detta gäller till exempel vid en order som omfattar en större summa än 9 500 kronor under loppet av 30 dagar. Du skall i så fall uppvisa kopia på en giltig ID-handling, t.ex. pass eller körkort, som kan skickas till oss via e-post. BetterCoins.dk ApS förbehåller sig även rätten att i vissa fall begära ut ID-handling från en kund även i samband med en order på under 9 500 kr.

Vi förbehåller oss även rätten att ringa till dig eller på annat sätt kontakta dig samt inhämta information från offentliga källor för att på så sätt bekräfta din identitet.

Om BetterCoins.dk ApS har anledning att misstänka att en kund överträder gällande lagstiftning så förbehåller sig företaget rätten att begära ytterligare identifiering – oberoende av köpesummans storlek – samt dessutom rapportera till relevant myndighet.

Ångerrätt

Du bekräftar uttryckligen att du avsäger dig din ångerrätt vid köp av Bitcoins på BetterCoins.se. Ingen beställning som genomförs på BetterCoins.se – eller relaterade tjänster – är föremål för någon typ av ångerrätt i och med att det rör sig om en finansiell tjänst där priset hela tiden varierar.

Vi försöker dock alltid att möjliggöra en avbeställning så länge ordern inte har behandlats. Om du ångrar dig ombeds du kontakta oss på support@bettercoins.se. Vi kan dock inte garantera att en avbeställning är möjligt oavsett om ordern är färdigbehandlad eller ej.

Risker & ansvarsfriskrivning

Ett köp av Bitcoins innehåller naturligtvis en hög grad av risk varpå vi rekommenderar dig att bara genomföra detta om du är fullt medveten om vad du ger dig in på.

Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella förluster som uppstår i samband med att priset på dina Bitcoins minskar eller annan eventuell värdeminskning. BetterCoins.dk ApS kan inte heller under några omständigheter hållas ansvarig för eventuell värdeminskning som uppkommer före, under och efter beställningen.

Vi frånsäger oss allt ansvar för värdeminskning som uppstår till följd av att beställningen inte behandlats inom den angivna tidsramen.

Vi frånsäger oss allt ansvar för värdeminskning eller andra konsekvenser som uppstår till följd av att du har uppgivit felaktig information under beställningsprocessen.

Det är ditt och endast ditt ansvar att som kund förvara dina Bitcoins på ett säkert och korrekt sätt och vi avsäger oss allt ansvar för värdeminskning som uppstår i samband med förvaring av Bitcoins. Vår vägledning används utifrån egen fri vilja och vi frånsäger oss allt ansvar för att den information som anges är felaktig eller missvisande.

All vägledning, rekommendation, information och guider som förekommer på BetterCoins.dk (och .se) används frivilligt och under eget ansvar. Ingen information skall ses som finansiell rådgivning och kunden är själv alltid ansvarig för att betala angiven skatt. BetterCoins.dk ApS frånsäger sig allt ansvar för eventuella skattekrav eller andra krav som uppstår på kunden i samband med ett köp av Bitcoins.

Vi frånsäger oss allt ansvar för konsekvenser till följd av att du som kund har angett en ogiltig Bitcoin-adress eller en Bitcoin-adress som du inte har åtkomst till. Det är under alla omständigheter ditt ansvar som kund att ange en korrekt Bitcoin-adress som du har åtkomst till. I sådant fall kommer pengarna inte att betalas tillbaka.

Annullering av beställning

BetterCoins.dk ApS förbehåller sig rätten att när som helst avbryta en beställning utan skyldighet att ge någon förklaring till kunden. De vanligaste skälen till detta är att inbetalning ej har genomförts, att Bitcoins inte finns tillgängliga, att kunden inte uppfyller villkoren för köp – inklusive bestämmelser med anknytning till AML – eller att försäljaren misstänker att kunden inte följer gällande lagstiftning.

Juridiskt ramverk

Allt köp av Bitcoins omfattas av dessa villkor som finns reglerade i dansk lagstiftning.